© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

10. září 2010

Arktická expedice na souostroví Svalbard v roce 2010

V letošním roce se náš kameraman Miloslav Dvořáček opět zúčastnil dvou arktických expedic s pracovníky a studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Botanického ústavu AV ČR, Biologického centra AV ČR a Masarykovy univerzity v Brně do centrální části norského souostroví Svalbard.

Filmová dokumentace výzkumu probíhala ve dvou etapách, v červnu a v srpnu 2010. Hlavními směry výzkumu se staly algologie-mikrobiologie, rostlinná ekologie, parazitologie-zoologie a klimatologie. Probíhalo tedy měření klimatických parametrů pomocí automatických meteorologických stanic, studium ekofyziologických vlastností sinice Nostoc, biologických a ekofyziologických vlastností vláknité řasy Zygnema, výzkum životního cyklu poloparazitických rostlin aj. Parazitologové se soustředili na motolice čeledi Gymnophalidaea hledali též jednobuněčné parazity, zejména améby, myxosporidie, nálevníky i příslušníky méně známých skupin. Každopádně se podařilo shromáždit značné množství vědeckého materiálu i dat, které se již zpracovávají.

Celkem máme za letošní rok natočeno více než 14 hodin filmového materiálu ve vysokém rozlišení včetně podmořských záběrů dané lokality. Díky našemu kameramanovi M. Dvořáčkovi máme k dispozici i řadu unikátních fotografií zachycujících nejen vlastní vědecké bádání, ale i krajinu na Svalbardu. V současné době je tento materiál zpracováván pro potřeby dokumentárního filmu, který nás seznámí s činností českých vědců v centrální části souostroví Svalbard v roce 2010.