© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

8. prosinec 2010

Seminář “Biologická a klimatická diverzita centrální části souostroví Svalbard”

6. prosince 2010 se zástupci společnosti Comenium o.p.s. zúčastnili semináře na téma "Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard", který se konal v budově Biologického ústavu AV ČR v Třeboni.

V rámci programu vystoupili s vlastním tématem "Využití výsledků projektu pro vzdělávání", během kterého byly účastníkům semináře promítnuty ukázky z připravovaného dokumentárního filmu o činnosti českých vědců na souostroví Svalbard v roce 2010. Zároveň bylo konstatováno, že se na výrobě výše uvedeného filmu budou podílet vědci, kteří se letošní expedice na Svalbard zúčastnili.

Comenium o.p.s. jako člen Národního centra výzkumu polárních oblastí považuje za svou povinnost informovat studenty středních škol, především gymnázií a vysokých škol, ale i širokou veřejnost o této vědecké činnosti. V rámci přednášky byly nastíněny i vize uplatnění natočených filmových materiálů a fotografií v médiích a v rámci výuky na školách.

Seminář byl pro nás přínosný i z důvodu seznámení se s vědci a jejich výsledky výzkumů, které nám umožní vytvořit vzdělávací materiály nejen vizuálně zajímavé, ale i po faktické stránce správné a snadno pochopitelné.